πιέσω

πιέσω
πιέζω
Ep..
aor subj act 1st sg
πιέζω
Ep..
fut ind act 1st sg
πιέζω
Ep..
aor ind mid 2nd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”